Λειτουργός ΠΟΑΣΟ (Η εργασία αυτή έχει λήξει!)

Με βάση την απόφαση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2021, δημιουργείται θέση «Λειτουργού» του/της οποίου/ας τα καθήκοντα, τα προσόντα και οι όροι απασχόλησης περιγράφονται πιο κάτω:

Καθήκοντα & Ευθύνες:

 1. Καθημερινή παρακολούθηση και μελέτη των θεμάτων/εξελίξεων στα εργασιακά δρώμενα
 2. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο παρεμβαίνει/παρουσιάζεται σε τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές για προώθηση/προβολή των θέσεων της Ομοσπονδίας
 3. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο συντάσσει δελτία τύπου ή/και ανακοινώσεις προς τα ΜΜΕ
 4. Βοηθά στη διαμόρφωση και τεκμηρίωση των θέσεων της Ομοσπονδίας σε εργασιακά θέματα
 5. Εκπροσωπεί, όποτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο, την Ομοσπονδία στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών για συζήτηση εργασιακών θεμάτων
 6. Εκπροσωπεί, όποτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο, την Ομοσπονδία σε συνεδρίες άλλων σωμάτων όπου συζητούνται εργασιακά ζητήματα
 7. Σε συνεννόηση με τη Γραμματέα της Ομοσπονδίας και τον Πρόεδρο βοηθά στο καταρτισμό της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Προεδρείου
 8. Παρακάθεται στις συνεδριάσεις του Προεδρείου και φροντίζει για την τήρηση πιστών και συνοπτικών πρακτικών πριν αυτά διαβιβαστούν στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα με σκοπό να διανεμηθούν στα μέλη

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 3. 5ετής τουλάχιστον πείρα σε εργασιακά θέματα
 4. Ικανότητα συγγραφής κειμένων
 5. Αποδεδειγμένη ικανότητα παρουσίασης στα ΜΜΕ
 6. Ευρεία γνώση των εργασιακών θεμάτων
 7. Ακαδημαϊκό προσόν στις εργασιακές σχέσεις θα αποτελεί πλεονέκτημα
 8. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και υπευθυνότητα.
 9. Άδεια οδήγησης

Όροι Απασχόλησης

 1. Πενθήμερη εργασία
 2. 20 ώρες την εβδομάδα [4 ώρες/ημέρα]
 3. Ωράριο 9:00 – 13:00
 4. 20 ημέρες άδεια ετησίως
 5. Μισθός κλ.Α8 [Δημόσιας Υπηρεσίας] κατ’ αναλογία ωρών απασχόλησης
 6. Αποζημίωση για χρήση ιδιωτικού οχήματος
 7. Απασχόληση πέραν του συνόλου των 20 ωρών, αναλόγως των αναγκών, θα αποζημιώνεται με βάση το ωριαίο κόστος της κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 στο info@poaso.org.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22516717.