Την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΟ συνήλθε στην 1η συνεδρία του και καταρτίστηκε σε σώμα.
Τη θέση του Προέδρου της  Ομοσπονδίας αναλαμβάνει ο κ. Κώστας Ιωάννου (ΑΣΔΥΚ), ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου (ΠΑΣΥΝΟ).
Η θητεία του νέου Προεδρείου της Π.Ο.Α.Σ.Ο είναι τριετής και καλύπτει την περίοδο 2021- 2024.

Αξίωμα Ονοματεπώνυμο Συντεχνία Μέλος
Πρόεδρος Κώστας Ιωάννου ΑΣΔΥΚ
Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Γεωργίου ΠΑΣΥΝΟ
Γενικός Ταμίας Λάζαρος Λαζάρου ΣΥΒΑΗΚ
Οργανωτικός Γραμματέας Σκουρουπάθης Δομέτιος ΠΑΣΥΝΟ
Αντιπρόεδρος Αχιλλέας Χαραλάμπους ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ
Αν. Γενικός Γραμματέας Μενέλαος Ιεροδιακόνου ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ
Αναπληρωτής Ταμίας Φαίδων Ηλία ΠΑΣΥΝΟ
Αν. Οργανωτικός Γραμματέας Ευγένιος Πεγιώτης ΠΑΣΥΝΟ
Μέλος Γιώργος Φλωρίδης ΣΕΠΑΗΚ
Μέλος Αντρέας Γεωργίου ΣΥΑΛΚ
Μέλος Γιώργος Χωραττάς ΑΣΔΥΚ
Σύμβουλος Γιώργος Ασιήκαλης ΠΟΑΣΟ