Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για ενδυνάμωση και αναβάθμιση της ΠΟΑΣΟ, με τη συμμετοχή της σε θεσμικά και άλλα σώματα τα οποία έχουν φωνή και επηρεάζουν τα εργασιακά καθώς και την κοινωνικοοικονομική πολιτική του κράτους, το Προεδρείο της ΠΟΑΣΟ θέτει τους πιο κάτω στόχους και προγραμματίζει την προώθηση των ακολούθων δράσεων και ενεργειών.

 1. Εντατικοποίηση των προσπαθειών για αναβάθμιση της συμμετοχής της ΠΟΑΣΟ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, από το καθεστώς παρατηρητή σε πλήρες μέλος. Στα πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθούν συναντήσεις με τον/την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αξιωματούχους κομμάτων καθώς και άλλων Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων. 
 2. Συνέχιση των επαφών για εγγραφή περισσότερων ανεξαρτήτων συνδικαλιστικών οργανώσεων στις τάξεις της ΠΟΑΣΟ. Στόχος είναι η αύξηση του εκτοπίσματος και  της φωνής που η Ομοσπονδία διαθέτει στα συνδικαλιστικά δρώμενα. Ο πολλαπλασιασμός του αριθμού των μελών αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ευρωστία της Ομοσπονδίας, μέσα από τις συνδρομές που θα καταβάλλονται. Στόχος η εγγραφή τουλάχιστον μίας νέας συντεχνίας κάθε χρόνο.
 3. Έναρξη των προσπαθειών για ισότιμη συμμετοχή της ΠΟΑΣΟ στον Κοινωνικό Διάλογο υψηλού επιπέδου που, κατά καιρούς, διεξάγεται για εργασιακά θέματα με το κράτος (π.χ. ΑΤΑ, Απεργίες σε ουσιώδεις υπηρεσίες κλπ), κάτι που σήμερα συμβαίνει μόνο με τις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.
 4. Επιδίωξη ώστε η ΠΟΑΣΟ να αποτελέσει μέρος των συζητήσεων/διαπραγματεύσεων για Ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων με την Κυβέρνηση. Γι’ αυτό θα παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις ώστε την κατάλληλη στιγμή να μπορούμε να ζητήσουμε την συμπερίληψη αιτημάτων/θεμάτων τα οποία κρίνουμε ότι θα πρέπει να περιληφθούν στις νέες συλλογικές συμβάσεις.
 5. Μέσω της συμμετοχής στην Κοινωνική Συμμαχία για το ΓεΣΥ, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες όχι μόνο για να διατηρηθεί ο μονοασφαλιστικός χαρακτήρας του συστήματος αλλά και να βελτιωθεί με συγκεκριμένες εισηγήσεις.
 6. Ενίσχυση της οργάνωσης με προσωπικό ώστε να αυξηθεί η δημόσια εικόνα της ΠΟΑΣΟ μέσω παρεμβάσεων και ανακοινώσεων τύπου σε επίκαιρα και τρέχοντα εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά θέματα, προβάλλοντας τις θέσεις και επιδιώξεις μας. 
 7. Σύναψη συνεργασίας με δικηγορικό γραφείο για παροχή βοήθειας και νομική καθοδήγηση στις συντεχνίες μέλη. 
 8. Αύξηση των επαφών με τις συντεχνίες-μέλη για καλύτερο συντονισμό και αλληλοενημέρωση, γεγονός το οποίο θα αναδείξει την ενότητα, την αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη σε θέματα, τα οποία στην πλειοψηφία τους επηρεάζουν ή απασχολούν όλες τις συντεχνίες. Αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας η ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή όλων των συντεχνιών στις προσπάθειες για περαιτέρω ανάδειξη και προώθηση των θέσεων των συντεχνιών-μελών και της ΠΟΑΣΟ, για κάθε θέμα που παρουσιάζεται.
 9. Διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα που απασχολούν τις συντεχνίες-μέλη και τους  εργαζομένους και τα οποία σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση, το εργατικό δίκαιο, την ασφάλεια και υγεία στους Χώρους Εργασίας και θέματα που άπτονται Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα εργασιακά καθώς και για τις αποφάσεις και υποδείξεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.
 10. Για σκοπούς προβολής της ΠΟΑΣΟ στο εργασιακό σκηνικό, θα επιδιωχθεί διοργάνωση  στην Κύπρο διεθνούς Σεμιναρίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργαζομένων (WOW), όπως και στο παρελθόν. Η διοργάνωση μιας μεγάλης εκδήλωσης διεθνούς ενδιαφέροντος και συμμετοχής ενός τέτοιου μεγάλου οργανισμού, από την ΠΟΑΣΟ, στην οποία εκδήλωση θα προσκληθούν να παραστούν και να απευθύνουν χαιρετισμό, τόσο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κράτους και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όσο και επιστήμονες οι οποίοι θα διδάξουν. Η εκδήλωση θα ρίξει τους προβολείς της δημοσιότητας στην ΠΟΑΣΟ και θα ανεβάσει την εικόνα της Ομοσπονδίας.  
 11. Προσπάθειες για ενίσχυση των οικονομικών της Ομοσπονδίας με άλλους τρόπους είτε μέσω της κρατικής ενίσχυσης που λαμβάνουν οι άλλες συντεχνίες, ή μέσω διαφημίσεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων.