Η ΠΟΑΣ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1956 και ενεγράφη από τον Έφορο Συντεχνιών την 31η Δεκεμβρίου 1957, με αριθμό εγγραφής 500.  Ιδρυτικά μέλη της ΠΟΑΣ ήταν οι ακόλουθες Συντεχνιακές Οργανώσεις:

1. Ανεξάρτητη Συντεχνίας Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών
2. Ένωση Υπαλλήλων ΝΑΑΦΙ
3. Ένωση Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
4. Συντεχνία Υπαλλήλων Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου
5. Ένωση Τραπεζιτικών Υπαλλήλων Κύπρου
6. Συντεχνία Υπαλλήλων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
7. Ένωση Υπαλλήλων Τουριστικών Πρακτορείων
8. Ένωση Δικηγορικών Υπαλλήλων Λευκωσίας

Από την ίδρυση της η ΠΟΑΣ ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα και πραγματοποίησε σημαντικές κατακτήσεις προς όφελος των μελών της, όσο και της ολόκληρης της εργατικής τάξης, συντείνοντας πάρα πολύ στο να αφυπνιστούν και να οργανωθούν επαγγελματικά όλοι οι εργαζόμενοι.

Όμως μετά τον τερματισμό της Βρετανικής αποικιοκρατίας και την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και ύστερα από μια συνεχή ανήθικη και αθέμιτη πολεμική εναντίον της ΠΟΑΣ και σε βάρος των μελών των Συντεχνιών της, ιδιαίτερα στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις τράπεζες, πολλά μέλη υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την ΠΟΑΣ.

Έτσι ο αριθμός των μελών και η δύναμη της ΠΟΑΣ, που ως τότε ήταν η δεύτερη σε δύναμη και με καλή οργανωτική συγκρότηση, υποχώρησαν με αποτέλεσμα να παραμείνουν στις τάξεις της ΠΟΑΣ οι ακόλουθες τρείς Συντεχνίες:

1. Ένωση Υπαλλήλων ΝΑΑΦΙ
2. Ανεξάρτητη Συντεχνία Υπαλλήλων Γραφείων Εμπορείου και Βιομηχανίας
3. Ανεξάρτητη Συντεχνία Υπαλλήλων Εργοληπτικών Εταιρειών και Τεχνικών Γραφείων

Τον Οκτώβριο 2007, υπέβαλαν αίτηση και ενεγράφησαν στη δύναμη της ΠΟΑΣ οκτώ (8) Ανεξάρτητες Συντεχνίες που λειτουργούν κυρίως στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.  Σήμερα ο αριθμός των Συντεχνιών μελών της ΠΟΑΣΟ ανέρχεται στις έντεκα (11), με αριθμό μελών που πλησιάζει τις 2000.

 Οι νέες Συντεχνίες που εντάχθηκαν στην ΠΟΑΣ είναι οι ακόλουθες:

1. ΠΑΣΕ – ΑΤΗΚ – Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
2. ΣΕΠΑΗΚ – Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Επιστημονικό Προσωπικό)
3. ΣΥΒΑΗΚ – Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Προσωπικό Βάρδιας)
4. ΑΣΥΣΕΚΑ – Κυπριακές Αερογραμμές (Μηχανικοί κ.α.)
5. ΠΑΣΥΠΙ – Κυπριακές Αερογραμμές (Πιλότοι)
6. ΣΥΠΚΚΑ – Κυπριακές Αερογραμμές (Αεροσυνοδοί)
7. ΣΥΠΑΛΚ – Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πλοηγική Υπηρεσία)
8. ΣΥΑΛΚ – Αρχής Λιμένων Κύπρου
9. ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ-Δημοσίων, Ημικρατικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την 1η Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε το έκτακτο Ανανεωτικό και Εκλογικό Συνέδριο της ΠΟΑΣ κατά το οποίο εξελέγει η νέα ηγεσία ως ακολούθως:

Χρίστος Τραχωνίτης (ΣΕΠΑΗΚ) Πρόεδρος
Αντρέας Γεωργίου (ΠΑΣΥΠΙ) Αντιπρόεδρος
Γρηγόρης Κατσελλής (ΠΑΣΕ – ΑΤΗΚ) Γενικός Γραμματέας
Θεοχάρης Θεοχάρους (ΣΥΑΛΚ) Οργανωτικός Γραμματέας
Παύλος Τσίσσιος (ΣΥΠΥΑΛΚ) Βοηθός Γ. Γραμματέας
Αβραάμ Αβραάμ (ΣΥΒΑΗΚ) Ταμίας
Αθηνά Γεωργίου (Σ.ΥΠ.ΕΡΓ.ΕΤΑΙΡ.) Βοηθός Ταμίας
Σίμος Λοίζου (ΑΣΥΣΕΚΑ) Μέλος
Κώστας Κωνσταντίνου (ΣΥΠΚΚΑ) Μέλος
Κυριάκος Ναθαναήλ (ΝΑΑΦΙ) Μέλος
Δήμητρα Ηρακλέους (ΣΥΠΕΜΠ&ΒΙΟΜ) Μέλος

Τον Οκτώβριο του 2020 η ΠΟΑΣ μετονομάστηκε σε Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Π.Ο.Α.Σ.Ο.) μετά  και την ένταξη των Συντεχνιών  ΑΣΔΥΚ (Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου) και ΠΑΣΥΝΟ (Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών). Σήμερα ο αριθμός των συντεχνιών μελών της ΠΟΑΣΟ ανέρχεται στις (οκτώ), με αριθμό μελών που πλησιάζει τις τέσσερις χιλιάδες.