Η ΠΟΑΣΟ είναι η αρχαιότερη ανεξάρτητη Ομοσπονδία Συντεχνιών στην Κύπρο, η οποία ιδρύθηκε το 1957 και σήμερα αριθμεί 9 συντεχνίες από τον δημόσιο, ευρύτερο κρατικό και ιδιωτικό τομέα, οι οποίες εκπροσωπούν συνολικά 4000 περίπου μέλη. Η ΠΟΑΣΟ δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό χώρο, δεν έχει καμία πολιτική ή κομματική απόχρωση και δεν έχει οποιανδήποτε εξάρτηση ή επιρροή από οποιονδήποτε εκτός της Ομοσπονδίας, όπως κυβέρνηση, κόμματα, εργοδότες ή άλλους οργανισμούς. Η ανεξαρτησία της ΠΟΑΣΟ της δίδει την ευχέρεια να τοποθετείται καθαρά και πάντα με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των εργαζομένων, ανεξάρτητα από ποιο κόμμα, συνασπισμός ή πολιτική παράταξη βρίσκεται στην εξουσία.

Βασικές επιδιώξεις της ΠΟΑΣΟ είναι οι ακόλουθες:

 • Η συμμετοχή σε κρατικά και άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τα μέλη της. 
 • Η παροχή στήριξης, καθοδήγηση, εκπροσώπηση, συντονισμό, συμβουλών και βοήθεια στις συντεχνίες μέλη της.
 • Η παροχή διευκολύνσεων και ενθάρρυνσης για συνεργασία μεταξύ των μελών της για επίτευξη των στόχων τους.
 • Η ανάπτυξη πολύπλευρης και πολυδιάστατης δράσης για θέσπιση και βελτίωση της εργασιακής νομοθεσίας καθώς και άλλων κοινωνικών μέτρων. 
 • Η ενδυνάμωση και εδραίωση του ανεξάρτητου συνδικαλισμού. 
 • Η προώθηση των αρχών της ισότιμης μεταχείρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας.

 

Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις που εντάσσονται στις τάξεις της ΠΟΑΣΟ αποκτούν  μια σειρά από πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τις διασυνδέσεις και προσβάσεις της και τους θεσμούς στους οποίους συμμετέχει.

 1. Συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη. Σε περίπτωση όπου οργάνωση – μέλος βρίσκεται σε εργατική διαφορά με την εργοδοτική πλευρά, η ΠΟΑΣΟ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαφοράς, δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
  – Έκδοση ανακοίνωσης στήριξης και συμπαράστασης στην συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος 
  – Εκπροσώπηση για αποφόρτιση και αποφυγή στοχοποίησης της ηγεσίας  της συντεχνίας-μέλους.
  – Διαβήματα και παραστάσεις προς την Κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα για μεσολάβηση και επίλυση της διαφοράς
  – Παροχή διευκολύνσεων στην πρόσβαση και διεξαγωγή επαφών με κρατικούς και πολιτικούς αξιωματούχους που εκ του ρόλου ή της θέσεως τους μπορούν να βοηθήσουν 
  – Συμμετοχή των μελών του Προεδρείου στις κινητοποιήσεις/στάση εργασίας/πορεία της συνδικαλιστικής οργάνωσης – μέλους σε ένδειξη ταύτισης και συμπαράστασης
  – Συμμετοχή οργανώσεων – μελών σε στάση εργασίας σε ένδειξη συμπαράστασης
  = Συμμετοχή οργανώσεων – μελών σε απεργία ως ένδειξη συμπαράστασης
 2. Πρόσβαση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα στο οποίο η ΠΟΑΣΟ συμμετέχει με το καθεστώς του Παρατηρητή, με δικαίωμα έκφρασης άποψης και επηρεασμού της Εργατικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Κράτους, μέσα από το θεσμοθετημένο αυτό σώμα το οποίο συμβουλεύει τον/την Υπουργό Εργασίας.
 3. Πρόσβαση στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Εργασίας, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Μεταφορών και Συγκοινωνιών κ.α), στις οποίες η ΠΟΑΣΟ συμμετέχει με το καθεστώς του προσκεκλημένου ενδιαφερόμενου, με δικαίωμα έκφρασης άποψης για τα συζητούμενα Νομοσχέδια που αφορούν εργασιακά, οικονομικά και άλλα κοινωνικά θέματα.
 4. Πρόσβαση στην Κοινωνική Συμμαχία για το ΓεΣΥ, της οποίας η ΠΟΑΣΟ είναι μέλος και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της, εκφράζοντας τις απόψεις της και στηρίζοντας την κοινωνική αυτή κατάκτηση προς όφελος του πολίτη.
 5. Πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές από τους Νομικούς Συμβούλους της ΠΟΑΣΟ, σε θέματα/προβλήματα με νομική υφή που απασχολούν την οργάνωση.
 6. Πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να καταστεί γνωστό το πρόβλημα και το δίκαιο του αγώνα της οργάνωσης θέτοντας έτσι πίεση στην εργοδοτική πλευρά για αποδοχή του αιτήματος/συμβιβασμό.
 7. Πρόσβαση στις γνώσεις και εμπειρίες των αξιωματούχων που απαρτίζουν το Προεδρείο και παροχή συμβουλών όπου απαιτηθεί.
 8. Στήριξη/Υποστήριξη/Αλληλεγγύη από οργανωμένο σύνολο με πάνω από 4000 εργαζόμενους.

Εκ του Προεδρείου