Το παρών Καταστατικό της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συντεχνιών  (Π.Ο.Α.Σ.Ο), συστάθηκε και ψηφίστηκε από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της και κατοχυρώθηκε και εγκρίθηκε από τον Έφορο Συντεχνιών τον Οκτώβριο του 2007.

Το καταστατικό καθορίζει τους σκοπούς, τις ασχολίες, αλλά και το χαρακτήρα της Π.Ο.Α.Σ.Ο, καθώς επίσης τις αρχές και τους κανόνες συγκρότησης, λειτουργιάς και δράσης της. 

Ορίζει τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, αλλά και τα βασικά καθήκοντα τόσο της ίδιας της Ομοσπονδίας όσο και των Συντεχνιών μελών της οι οποίες έχουν προχωρήσει στη δύναμη της Π.Ο.Α.Σ.Ο σύμφωνα με τον Περί Συντεχνιών Νόμο και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Κατεβάστε το αρχείο pdf από [εδώ]