Αγαπητοί/ες φίλοι και φίλες, συνεργάτες και συνεργάτριες, μέλη, επισκέπτες και επισκέπτριες της ιστοσελίδας μας,

Η ΠΟΑΣΟ είναι μια ιστορική συνδικαλιστική οργάνωση με 65 χρόνια παρουσίας και δράσης στα εργασιακά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου, η οποία σήμερα εκπροσωπεί 8 συντεχνίες από τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, με 3.500 περίπου μέλη. Από το 1997, η Ομοσπονδία μας μετέχει στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα «ως Παρατηρητής», με δικαίωμα έκφρασης θέσεων και απόψεων επί όλων των θεμάτων που συζητούνται. Είναι επίσης συστατικό μέλος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας  ενώ, μέσω της τακτικής παρουσίας της στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, συμβάλλει ενεργά στο κοινοβουλευτικό έργο και στον ευρύτερο διάλογο σε μια σειρά θεμάτων που αναπτύσσονται και αφορούν στην κοινωνία και στην οικονομία. 

Στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η ενδυνάμωση και η ισχυροποίηση της παρουσίας της στις ευρύτερες εργασιακές διαβουλεύσεις και στα κοινωνικά δρώμενα μέσω της προσέλκυσης περισσότερων ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων από όλους τους τομείς της οικονομίας, οι οποίες επιδιώκουν να παραμείνουν κομματικά και πολιτικά αχρωμάτιστες. 

Η ανάγκη για συσπείρωση, συνένωση και συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων είναι όλο και περισσότερο αναγκαία εξαιτίας των αναθεωρητικών έως και ανατρεπτικών θέσεων  των εργοδοτών και των οργανώσεων τους, οι οποίοι όλο και πιο επίμονα επιζητούν την κατάργηση, τροποποίηση και αφαίμαξη εργασιακών δικαιωμάτων και κεκτημένων, επικαλούμενοι νέους τρόπους υπολογισμού αναπροσαρμογής/αύξησης και αποκατάστασης μισθών, τη στιγμή που τα κέρδη των μελών τους αυξάνονται αλματωδώς. Μόνη ασπίδα προστασίας για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες,  από τις επιθέσεις στους μισθούς και στα δικαιώματα τους, είναι η εγγραφή και οργάνωση τους σε ισχυρές συντεχνίες. 

Δυστυχώς, ακόμη και στον 21ο αιώνα, η εμπειρία απέδειξε ότι τα εργασιακά δικαιώματα δύσκολα κερδίζονται αλλά εύκολα καταργούνται.   Εμείς στην ΠΟΑΣΟ διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε επιβουλή, υστερόβουλη προσπάθεια και άδικη στοχοποίηση ώστε στους νεότερους εργαζόμενους και στις νεότερες εργαζόμενες να παραδώσουμε ένα καλύτερο εργασιακό και κοινωνικό μέλλον όπου η αξιοπρέπεια στους μισθούς, στις συντάξεις και στις συνθήκες εργασίας να είναι για όλες και όλους εξασφαλισμένη.  


Κώστας Ιωάννου,
Πρόεδρος