Την Παρασκευή 8 Ιουλίου αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΠΟΑΣΟ είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κυριάκο Κούσιο. Η συνάντηση γνωριμίας εξελίχθηκε σε ουσιαστική αφού ο Υπουργός ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο θέμα της εφαρμογής Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ) και ακολούθησε συζήτηση πάνω στους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις/ενστάσεις της εργοδοτικής πλευράς, καθώς και για τις δυσκολίες εξεύρεσης αντικειμενικών κριτηρίων καθορισμού του ύψους του ΕΚΜ και τα κριτήρια και της περιόδου αναθεώρησής του.

Από τη συνάντηση διαφάνηκε ότι ο Υπουργός είναι πλήρως ενήμερος για την εργασία και τις συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί τον τελευταίο χρόνο στο θέμα της εφαρμογής ενός ΕΚΜ. Διαπιστώθηκε επίσης η αποφασιστικότητά του να ετοιμάσει και να υποβάλει, μέσα στον Σεπτέμβριο, την τελική πρόταση του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για εφαρμογή του ΕΚΜ. 

Η ΠΟΑΣΟ έχει πεισθεί από το βάθος, το οποίο ο Υπουργός έχει ενδιατρίψει στο θέμα, και τη λογική που ανέπτυξε για το ύψος του ΕΚΜ. Προσβλέπουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό τόσο για τη διασφάλιση ενός σχετικά αξιοπρεπές επίπεδου ζωής στους εργαζομένους, όσο και την κατάληξη σε ένα ύψος ΕΚΜ το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταβάλουν χωρίς να διακυβεύεται η επιβίωση τους, εξαλείφοντας παράλληλα τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μιας και ομοειδείς πλέον επιχειρήσεις δεν θα δύναται να έχουν ανόμοιους μισθούς. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η Μεθοδολογία υπολογισμού με δύο τρόπους του Διάμεσου Μισθού (ως ποσοστό του οποίου θα καθοριστεί ο ΕΚΜ). Η μια βασίζεται στα στοιχεία που δημοσιεύονται ανά τρίμηνο από το αρχείο του ΤΚΑ ενώ, η άλλη στηρίζεται στα δεδομένα της EU-SILC του 2020. Αναφορά έγινε επίσης και στο Μηχανισμό αναθεώρησης του ΕΚΜ, με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων από άτομα με ακαδημαϊκές και επιστημονικές γνώσεις για ανάλυση των δεδομένων.

Ευελπιστούμε ότι στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης, δεν θα προκύψουν νέες αξιώσεις από τις εργοδοτικές οργανώσεις που θα παρεμποδίζουν την εφαρμογή του κοινωνικού αυτού μέτρου, το οποίο βελτιώνει ομολογουμένως τα εισοδήματα και το επίπεδο ζωής των πιο οικονομικά ευάλωτων εργαζομένων και αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων ευνοώντας τους έντιμους και σωστούς εργοδότες.

Εκ του Προεδρείου
Λευκωσία, 11 Ιουλίου 2022