Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συντεχνιών (ΠΟΑΣΟ) συναντήθηκε χθες στα γραφεία της στον Στρόβολο, με τον ανεξάρτητο υποψήφιο για την προεδρεία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη και μέλη του επιτελείου του.

Κατά την συνάντηση, διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση και ανταλλάχθηκαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα εργασιακών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων, τα οποία απασχολούν την Ομοσπονδία, τους εργαζόμενους, αλλά και όλους τους πολίτες.

Συζητήθηκαν πολλά θέματα, με την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) να καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση, η αναβάθμιση της ΠΟΑΣΟ σε πλήρες μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος αλλά και η ανάγκη για την περαιτέρω συμμετοχή της ΠΟΑΣΟ στις διαβουλεύσεις, ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός, η Φορολογική Μεταρρύθμιση, η Προστασία των Μισθών, Τρόποι Μείωσης της Τιμής του Ηλεκτρισμού, η Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης για γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων και ο διαχωρισμός της διττής ιδιότητας του Γενικού Εισαγγελέα, νέο τρόπο Διορισμού των Κρατικών Αξιωματούχων βάσει προκαθορισμένων αξιοκρατικών κριτηρίων και η κατάργηση του πέναλτι του 12% στις πρόωρες συντάξεις.

Με το επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη συζητήθηκαν και τα θέματα της Νομικής κατοχύρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων, η Στοχοποίηση Συνδικαλιστών (περίπτωση Αγγλικής Σχολής),  η Εκμετάλλευση των εργαζομένων στο Δημόσιο μέσω Αγοράς Υπηρεσιών και η Απασχόληση Ξένων Εργατών.

Αναφορικά με την ΑΤΑ, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι είναι και δική του θέση η πλήρης απόδοση και γενικοποίηση της καθώς είναι το μοναδικό εργαλείο για διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Στη συνέχεια ανέφερε ότι αφού πρώτα αποκατασταθεί πλήρως η ΑΤΑ, έχει πρόταση για απόδοση της στο μέλλον με βάση τον διάμεσο μισθό ως μέτρο κοινωνικής πολιτικής.

Ακολούθησε συζήτηση πάνω στο θέμα όπου τονίστηκε από την ΠΟΑΣΟ ότι η ΑΤΑ είναι θέμα αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των μισθών και όχι θέμα άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Στο θέμα της ένταξης της ΠΟΑΣΟ ως πλήρους μέλους του ΕΣΣ, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι η προσέγγισή του είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαβούλευση και το στηρίζει.

Αναφορικά με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υπογράμμισε πως αν και είναι βήμα προς τα εμπρός, περιέχει διάφορες στρεβλώσεις και όπως έχει θεσπιστεί αφήνει αρκετά κενά τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά για την ανάγκη ωριαίας ρύθμισης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού καθώς και θεμάτων ωραρίων και υπερωριών. Όσο αφορά το θέμα διάκρισης των νέων ανέφερε ότι αυτό χρήζει συζήτησης.

Ο κ. Μαυρογιάννης, στην συνέχεια συμφώνησε με την ανάγκη για Φορολογική Μεταρρύθμιση και την Προστασία των Μισθών, θεωρώντας αδιανόητη την αυθαίρετη μείωση των μισθών στο Δημόσιο και ευρύτερο κρατικό τομέα στη βάση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Για την Μείωση της Τιμής του Ηλεκτρισμού και εν γένει για την ενεργειακή πολιτική, και τα δύο μέρη υπογράμμισαν την ανάγκη αλλαγής της υφιστάμενης πολιτικής. Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε πως πρέπει να αξιοποιήσουμε το δικό μας φυσικό αέριο για μείωση της τιμής της ενέργειας, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, αλλά παράλληλα να προχωρήσουμε σε διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ, με σκοπό την μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Έγινε επίσης αναφορά για την Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, ότι το κράτος θα πρέπει να αναβαθμίσει τον εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο, τόσο για την εφαρμογή νομοθεσιών που διέπουν το εργασιακό δίκαιο όσο και γενικότερα της Εκτελεστικής Εξουσίας, για εξάλειψη της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Τονίστηκε η ανάγκη για τροποποίηση του Συντάγματος ώστε αφενός να μην διορίζονται άτομα επικεφαλής θεσμών (όπως Γενικός Ελεγκτής και Γενικός Εισαγγελέας) εφ’ όρου ζωής αλλά και για να μην συγκεντρώνεται μεγάλη εξουσία σε ένα και μόνο πρόσωπο.  Τόνισε επίσης ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικοί διορισμοί όπως μέλη ΔΣ ημικρατικών οργανισμών, Επιτροπή Δημόσιας και Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και δη σε μονοπρόσωπους οργανισμούς  θα διέρχονται μέσα από διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες, .

Σχετικά με την Κατάργηση του πέναλτι του 12% στις πρόωρες συντάξεις, ο υποψήφιος Πρόεδρος ανέφερε ότι θα καταργηθεί για ανθρώπους που εργάζονται σε δύσκολους κλάδους και που έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένα χρόνια υπηρεσίας, διασφαλίζοντας όμως ότι το όριο αφυπηρέτησης παραμένει στα 65.

Όσον αφορά την Νομική Κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων και τις Ιδιωτικοποιήσεις, με ειδική αναφορά στη διαφορά ΠΑΣΥΝΟ με τον ΟΚΥπΥ, το επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη ανέφερε ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν έχει κρυφές ατζέντες και οι Συλλογικές Συμβάσεις θα γίνονται σεβαστές, και ακόμα ότι θα διατηρηθεί το δημόσιο καθεστώς των δημόσιων νοσηλευτηρίων διότι προσφέρουν δημόσιο αγαθό που οι ιδιώτες δεν μπορούν.  

Αναφορικά με την Εκμετάλλευση των Εργαζομένων στο Δημόσιο μέσω Αγοράς Υπηρεσιών, το επιτελείο ανέφερε ότι ο κ. Μαυρογιάννης δεν συμμερίζεται το τι γίνεται σήμερα και θα γίνεται κρίση και σύγκριση με βάση τις πραγματικές ανάγκες με σκοπό να σταματήσει η πρακτική αυτή.

Σχετικά με την Απασχόληση Ξένων Εργατών, αναφέρθηκε ότι για να έρθει ξένος εργάτης πρέπει να αποδειχτεί ότι αυτό δεν θα γίνει για μείωση των δικαιωμάτων των ντόπιων εργαζομένων.

Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΟ, Κώστας Ιωάννου, χαρακτήρισε χρήσιμη τη συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη και το Επιτελείο του και πρόσθεσε ότι ανταλλάγηκαν απόψεις, γύρω από διάφορα εργασιακά ζητήματα που απασχολούν την Ομοσπονδία και τα μέλη μας. Ακούσαμε τις απόψεις του κ. Μαυρογιάννη και του Επιτελείου του. Έχουν ξεκάθαρες απόψεις και είναι δεκτικοί σε άλλες ιδέες, καταλήγοντας ότι από πλευράς ΠΟΑΣΟ, νιώθουμε ικανοποιημένοι από όσα έχουν συζητηθεί.

Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μέλος του Εκλογικού Επιτελείου, δήλωσε με την σειρά του, ότι ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης είχε την ευκαιρία να έχει έναν εκτεταμένο διάλογο με το Προεδρείο της ΠΟΑΣΟ, για ζητήματα τα οποία έθεσαν προκαταρκτικά οι φίλοι τις Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι ο διάλογος, θα συνεχιστεί και μετά την εκλογή του Α. Μαυρογιάννη και ότι ελπίζουν η εφαρμογή των πολιτικών που περιλαμβάνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα, θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές που εισηγούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Εκ του Προεδρείου της ΠΟΑΣΟ