Πριν από τρεις ημέρες η Ομοσπονδία μας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την επαναφορά της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της φορολόγησης των απροσδόκητων υπερκερδών των Ανεξάρτητων Παραγωγών μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Είναι ήδη γνωστό ότι τα απροσδόκητα αυτά υπερκέρδη προέκυψαν μετά την απόφαση της ΡΑΕΚ, η παραγωγή ηλεκτρισμού των Ανεξάρτητων Παραγωγών από ΑΠΕ να αποζημιώνεται στο κόστος αποφυγής της παραγωγής ηλεκτρισμού από την ΑΗΚ ή, στην πιο ψηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που πωλήθηκε/εκκαθαρίστηκε. Δηλαδή, η τιμή αποζημίωσης καθορίστηκε στην ψηλότερη τιμή που παράγουν οι ακριβότερες λειτουργικά μηχανές της ΑΗΚ, ή, με βάση το επιλεγέν μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού, στο κόστος της πιο ψηλής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που πωλήθηκε και όχι της προσφοράς για πώληση. Πράγμα που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε ένα μικρό απομονωμένο σύστημα ηλεκτρισμού όπως της Κύπρου, που δεν διαθέτει φθηνή ενέργεια (πυρηνική, υδροηλεκτρική, διασυνδέσεις), καταδικάζει τους καταναλωτές να πληρώνουν το 30% περίπου της ενέργειας που αγοράζουν στην ψηλότερη δυνατή τιμή παραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Κάτι που δυστυχώς θα συνεχίσει να υφίσταται για αρκετά χρόνια αφού, ως φαίνεται, οι υποδομές ηλεκτροδότησης της Κύπρου θα εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες.

Με βάση λοιπόν την πιο πάνω πολιτική, όσο και να αυξηθεί η παραγωγή από ΑΠΕ, δεν θα επέλθει καμία μείωση στην τιμή του ρεύματος και οι καταναλωτές θα συνεχίζουν να πληρώνουν σταθερά ψηλή τιμή με βάση τις τιμές του πετρελαίου. Οι μόνοι κερδισμένοι από την πολιτική αυτή είναι οι παραγωγοί από ΑΠΕ, οι οποίοι βλέπουν τα κέρδη τους να αυξάνονται με την τιμή του πετρελαίου και να βρίσκονται στο 600% του κόστους τους και μάλιστα αφορολόγητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας αντιληφθεί έγκαιρα το πρόβλημα έκανε ειδικές συστάσεις για φορολόγηση των απρόσμενων αυτών υπερκερδών. Σύμφωνα δε με το προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου, στόχος είναι η οικονομικά προσιτή ενέργεια στον καταναλωτή. Τα αδικαιολόγητα υπερκέρδη των Μεγαλοπαραγωγών από ΑΠΕ θα πρέπει να φορολογηθούν και τα λεφτά να επιστραφούν πίσω στους καταναλωτές ως επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, ανάλογα με την κατανάλωση του καθενός. Στην Ελλάδα τα απρόσμενα αυτά υπερκέρδη φορολογούνται με συντελεστή 90%.

Εκ του Προεδρείου