Η ΠΟΑΣΟ καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, επαναφέροντας μισθούς και συντάξεις στο κανονικό τους επίπεδο.

Παράλληλα τονίζει ότι οικονομία δεν είναι μόνο αριθμοί και ισοζύγια, ούτε επιτυγχάνεται με περικοπές μισθών.

Είναι καιρός λοιπόν, οι κυβερνώντες να σκεφθούν και να ενεργήσουν, όχι απλά ακολουθώντας την πεπατημένη, αλλά με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφευχθούν εύκολες λύσεις τύπου «αποκοπών» καθώς και εφαρμογές πολιτικής λιτότητας.