Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με ευχαρίστηση ανακοινώνει την προσχώρηση της Συντεχνίας του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Intercollege στις τάξεις της ΠΟΑΣΟ. Η απόφαση της Συντεχνίας του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Intercollege ακολούθησε σειρά συναντήσεων μεταξύ της Συντεχνίας και της Ομοσπονδίας ώστε να επεξηγηθούν τα οφέλη που μπορεί να έχει η Συντεχνία από την ένταξή της στις τάξεις της Ομοσπονδίας, οποία αριθμεί πάνω από 4000 μέλη.

Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  1. Συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη. Σε περίπτωση όπου οργάνωση – μέλος βρίσκεται σε εργατική διαφορά με την εργοδοτική πλευρά η ΠΟΑΣΟ, δύναται να εκπροσωπήσει και αποφορτίσει την Συντεχνία και να προβεί σε ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού και στήριξη της Συντεχνίας.
  2. Διαβήματα προς την Κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα για μεσολάβηση.
  3. Συμμετοχή των οργανώσεων-μελών σε συνδικαλιστικά μέτρα, ακόμα και σε απεργία για συμπαράσταση.
  4. Πρόσβαση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα στο οποίο η ΠΟΑΣΟ συμμετέχει με δικαίωμα έκφρασης άποψης και επηρεασμού της Εργατικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Κράτους.
  5. Πρόσβαση στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες η ΠΟΑΣΟ συμμετέχει με δικαίωμα έκφρασης άποψης για τα συζητούμενα Νομοσχέδια που αφορούν εργασιακά, οικονομικά και άλλα κοινωνικά θέματα.
  6. Πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές από τους Νομικούς Συμβούλους της ΠΟΑΣΟ.
  7. Πρόσβαση στις γνώσεις και εμπειρίες των αξιωματούχων που απαρτίζουν το Προεδρείο και παροχή συμβουλών όπου απαιτηθεί.
  8. Στήριξη/Υποστήριξη/Αλληλεγγύη από οργανωμένο σύνολο με πάνω από 4000 εργαζόμενους.

Εκ του Προεδρείου