Η απόφαση της Βουλής για εξαίρεση των θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής από την διαδικασία αποπαγοποίησης κατόπιν έγκρισης του Κοινοβουλίου αν και σωστή, εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει η κυβέρνηση με τις μεγάλες συντεχνίες του κρατικού τομέα για πλήρη κατάργηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ειδικές διατάξεις) Νόμο του 2013, ο οποίος εισήγαγε αχρείαστα χρονοβόρες και έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας ήταν πως ο συγκεκριμένος νόμος κακώς είχε ψηφιστεί και άδικα συνεχίζεται να υφίσταται και να ταλαιπωρεί μια σημαντική μερίδα εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η με συνοπτικές τότε διαδικασίες κατεπείγουσα ψήφισης του, δεν ήταν παρά ακόμη μια πράξη ετεροβαρούς και αναιτιολόγητης στοχοποίησης των κρατικών υπαλλήλων, για μια κρίση που όλοι γνωρίζουν πως άλλοι είχαν δημιουργήσει.

Δυστυχώς, η διατήρηση της νομοθεσίας επιτρέπει σε Διευθυντές/ντριες και άλλους Προϊσταμένους/νες να την εκμεταλλεύονται κατά τρόπο αθέμιτο ακόμη και ανήθικο ώστε να κρατούν καθηλωμένους υπαλλήλους παρά τις όποιες υπηρεσιακές ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν. Στα χρόνια που ο νόμος είχε τύχει εφαρμογής παρεισφρήσαν και διαπιστώθηκαν φαινόμενα μικροπρέπειας, μικροψυχίας και ξεκάθαρης εκδικητικότητας απέναντι σε υπαλλήλους σε διάφορες Διευθύνσεις για λόγους που δεν είχαν τίποτε να κάνουν με το αντικείμενο ή την απόδοση στην εργασία.

Θέση της ΠΟΑΣΟ είναι όπως ο εν λόγω νόμος καταργηθεί άμεσα και αφεθεί η Δημόσια Υπηρεσία και ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα, νευραλγικοί Οργανισμοί, οι οποίοι εισήλθαν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και κατά την προηγούμενη δεκαετία αποστελεχώθηκαν και αφέθηκαν να λειτουργούν με σημαντικά μειωμένο προσωπικό, κάτι που δημιούργησε πολλά προβλήματα, λειτουργικά, ασφάλειας, απόδοσης, κόστους, κλπ., όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού και η ΑΤΗΚ, θα πρέπει να αφεθούν να στελεχωθούν σωστά, καθώς επίσης και οι νεοσυσταθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα πρέπει να στελεχωθούν τάχιστα και σωστά.

Εκ του Προεδρείου