Η 8η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών και καθιερώθηκε διεθνώς ως ημέρα απόδοσης τιμής και εκτίμησης αφιερωμένη στη γυναίκα, μάνα, αδελφή, σύζυγο.

Η Ομοσπονδία μας τάσσεται ενάντια σε οποιανδήποτε διάκριση σε βάρος της γυναίκας με σκοπό να καταπολεμηθεί κάθε είδους διάκριση και βία (σωματική και λεκτική). Ως Οργανώσεις και ως Κοινωνία έχουμε χρέος απέναντι στις Γυναίκες και οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας με κάθε δυνατό τρόπο.

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα καταπίεσης και νοοτροπίες παλαιότερων εποχών, καθώς και διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας. Δεν είναι αρκετές μόνο οι νομοθεσίες και οι εξαγγελίες για να καταργηθούν πλήρως οι διακρίσεις αλλά χρειαζόμαστε να αλλάξουμε νοοτροπίες.

Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. θα συνεχίσει να εργάζεται με ζήλο και αφοσίωση για καταπολέμησή κάθε είδους διάκρισης και βίας έναντι των Γυναικών.

Από την Π.Ο.Α.Σ.Ο.