Οι περιπέτειες του προσωπικού της Αγγλικής Σχολής με το Διευθυντή δυστυχώς συνεχίζονται. Μετά που προηγήθηκαν πληροφορίες σχετικά με μεθόδευση για απόλυση τουλάχιστον 13 μελών του προσωπικού, o Διευθυντής της Αγγλικής Σχολής ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία εναντίον τριών συνδικαλιστριών της Οργάνωσης Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής Λευκωσία (ESSA). 

Οι συγκεκριμένες συνδικαλίστριες φαίνεται να στοχοποιούνται επειδή ως εκπρόσωποι των εργαζομένων στη σχολή υπέβαλαν σε θεσμικά όργανα του κράτους καταγγελίες εναντίον του Διευθυντή οι οποίες και εξακολουθούν να διερευνώνται. Θυμίζουμε ότι η πειθαρχική ή άλλη δίωξη οποιουδήποτε εργαζόμενου λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης απαγορεύεται με νόμο.  

Από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς ο Διευθυντής της Αγγλικής Σχολής με τις ενέργειες, τις πράξεις και τις παραλείψεις του έχει έρθει σε σύγκρουση με το προσωπικό του σχολείου  οδηγώντας την ESSA, πέρυσι τον Οκτώβριο, στη λήψη απεργιακών μέτρων για να προστατεύσει τα μέλη της από τις εκδικητικές και αυθαίρετες ενέργειες της Διεύθυνσης. 

Η ΠΟΑΣΟ στέκει δίπλα από τους συνάδελφους συνδικαλιστές του σχολείου, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της προς όλους τους εργαζόμενους στην Αγγλική Σχολή και καταδικάζει το κλίμα εκφοβισμού και δίωξης που έχει δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, όπου τον διάλογο, την μάθηση και την ανταλλαγή επιχειρημάτων έχουν αντικαταστήσει οι απειλές, η αντιπαράθεση, ο εκφοβισμός και η επίδειξη ισχύος.

Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο, να παρέμβει για να σταματήσει άμεσα τη πειθαρχική δίωξη των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων και να αποκαταστήσει το κλίμα εργασιακής ειρήνης στο σχολείο.


Εκ του Προεδρείου της ΠΟΑΣΟ
8 Ιουνίου 2022