Πρόσφατα, όλες οι συντεχνίες του προσωπικού της ΑΗΚ με ανακοινώσεις τους εκφράζουν έντονη ανησυχία και προβληματισμό για δύο προσχέδια αποφάσεων της ΡΑΕΚ. Mε τις αποφάσεις της, η ΡΑΕΚ παρεμποδίζει αφενός την ΑΗΚ να ανταγωνιστεί, επί ίσοις όροις, στην Αγορά Ηλεκτρισμού οδηγώντας την μαθηματικά στην κατάρρευση και αφετέρου, οδηγεί την αγορά σε περαιτέρω αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον καταναλωτή. 

Φαίνεται ότι στόχος της ΡΑΕΚ δεν είναι η δημιουργία μιας «ανταγωνιστικής» αγοράς για μείωση στην τιμή του ηλεκτρισμού αλλά η μεγιστοποίηση του κέρδους των ιδιωτών που έχουν ενταχθεί στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε βάρος της ΑΗΚ και του κύπριου καταναλωτή. Αυτό επιβεβαιώνει και το επιλεγέν Μοντέλο-Στόχος Αγοράς Ηλεκτρισμού, το οποίο προνοεί ότι θα υποβάλλονται προσφορές για πώληση ηλεκτρισμού αλλά όλοι οι παραγωγοί αντί να πληρώνονται στην χαμηλότερη τιμή που θα επιλεγεί θα αμείβονται στην ψηλότερη! 

Να σημειωθεί ότι, από το 2019, η ΡΑΕΚ δεν επιτρέπει στην ΑΗΚ να αναπτύξει τις δικές της ΑΠΕ ενώ της απαγορεύει να προκηρύξει διαγωνισμό για αγορά ενέργειας από άλλους παραγωγούς. Αποτέλεσμα, η ΑΗΚ να αποκλείεται από οποιαδήποτε προσπάθεια για μειώσει του ηλεκτρισμού που παράγει είτε αναπτύσσοντας δικές της ΑΠΕ είτε αγοράζοντας φθηνή ενέργεια από άλλους παραγωγούς. Αυτό ευνοεί τους ιδιώτες προμηθευτές, οι οποίοι θα αγοράζουν φθηνή ενέργεια και θα την πωλούν στην ΑΗΚ σε ακριβότερη τιμή. 

Εν ολίγοις, το όφελος από την φθηνότερη παραγωγή αντί να καταλήγει στον καταναλωτή υπό τη μορφή φθηνότερου ηλεκτρισμού, θα κατατίθεται στις τσέπες συγκεκριμένων ιδιωτών. Πράγμα το οποίο εντοπίζει και ο Γενικός Ελεγκτής σε επιστολές του προς την ΡΑΕΚ.

Η ΠΟΑΣΟ συμμερίζεται την αγωνία και την ανησυχία  των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ΑΗΚ και στηρίζει τις προσπάθειες τους για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Καλούμε, συνεπώς, την Πολιτεία να παρέμβει προς την ΡΑΕΚ ώστε να σταματήσει να παρεμβάλει εμπόδια στους σχεδιασμούς της ΑΗΚ για δημιουργία μείγματος παραγωγής και φθηνότερο ρεύμα.

Καλούμε επίσης τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση της ΑΗΚ όπως ενεργήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο για να προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών, υλοποιώντας τα αναγκαία έργα ΑΠΕ, για αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας του ηλεκτρισμού από το πετρέλαιο.

 

Εκ του Προεδρείου
10 Ιουνίου 2022