Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 το ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, για πρώτη φορά μετά την Πανδημία.

Το Συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 90 εκπροσώπων από 9 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις-Μέλη της Ομοσπονδίας, των οποίων οι εργαζόμενοι μέλη αριθμούν στις 4000 από τον Δημόσιο, Ημιδημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Το Συνέδριο, πραγματεύτηκε τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, όπως τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και τον Πληθωρισμό, το Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των Ημικρατικών Οργανισμών από την πίσω πόρτα, την επίθεση της εργοδοσίας κατά των μισθών και την ισότιμη συμμετοχή της ΠΟΑΣΟ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και ενδυνάμωση και ισχυροποίηση της συνδικαλιστικής της παρουσίας.

Παρουσιάστηκαν επίσης ο απολογισμός της περασμένης διετίας, το τριετές Σχέδιο Δράσης 2022-2024, ο Κώδικας Αρχών και Διαδικασιών και ο Προϋπολογισμός του 2023.

Τέλος, εγκρίθηκε ψήφισμα προς τον Υπουργό Εργασίας καλώντας τον:  

1. Να προχωρήσει άμεσα σε διόρθωση της αδυναμίας καθορισμού ωριαίου κατώτατου μισθού με τον καθορισμό-συμφωνία όλων των ωραρίων εργασίας, όπως πηγάζουν από τις υφιστάμενες Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ο ωριαίος Εθνικός Κατώτατος Μισθός.

2. Να προχωρήσει τάχιστα στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, για κατάληξη στον Μηχανισμό Αναθεώρησης του ΕΚΜ με βάση επιστημονικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας τις Έρευνες που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας βάσει της μεθοδολογίας ΕU-SILC.

3. Να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση κανονισμών οι οποίοι να διέπουν τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων κάτω των 18, οι οποίοι κανονισμοί να αποτρέπουν τους εργοδότες από του να εκμεταλλεύονται τους νέους με το πρόσχημα της προσωρινής εργασίας.

4. Να προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση/μεσολάβηση ώστε να υπάρξει συμφωνία για την ΑΤΑ πριν το τέλος του έτους, η οποία να λάβει υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού κατά 8.5% που επήλθε από τις αυξήσεις που επέβαλε ο επιχειρηματικός κόσμος διεθνώς, καθώς και την απαίτηση των εργαζομένων για πλήρη αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών για αξιοπρεπή διαβίωση όλων των εργαζομένων. 

5. Να προχωρήσει τάχιστα μόλις έχει την Αναλογιστική Μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με την δημιουργία βιώσιμων σεναρίων για κατάργηση του πέναλτι του 12% στις πρόωρες αφυπηρετήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, για κατάργησή του όπου οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες το δικαιολογούν.

6.  Να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ισότιμη συμμετοχή της ΠΟΑΣΟ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων.

Καλεί επίσης τον Υπουργό Οικονομικών:

7. Να μειώσει την φορολογία ΦΠΑ για απάμβλυνση των επιπτώσεων της ακρίβειας στους πολίτες από την Φορολογία ΦΠΑ, η οποία οξύνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια του επέφερε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ως ακολούθως:

  • Όλα τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης να επιβαρύνονται με μέγιστο συντελεστή ΦΠΑ 5%. Το νερό, ο ηλεκτρισμός, το πετρέλαιο θέρμανσης και το γκάζι να αντιμετωπίζονται ως άκρως αναγκαία είδη, γι’ αυτό να μην φορολογούνται με συντελεστή μεγαλύτερο του 5%. Να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Μάλτας μιας και έχει τις ίδιες ιδιαιτερότητες με την Κύπρο.
  • Για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι €300.000 ο συντελεστής ΦΠΑ να μην υπερβαίνει το 5%.

8. Τα υπερκέρδη, λόγω της υιοθέτησης λανθασμένου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού και αποφάσεων της ΡΑΕΚ, που αποκομίζουν οι ιδιώτες παραγωγοί ΑΠΕ από την πώληση της ενέργειας που παράγουν, να φορολογούνται με συντελεστή 90% (όπως γίνεται στην Ελλάδα και άλλες χώρες) και τα λεφτά να επιστρέφονται πίσω στους καταναλωτές ως επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την κατανάλωση του καθενός.

9. Να προστατευτούν οι οργανισμοί του Δημοσίου από προσπάθειες ιδιωτικοποίησης, είτε απ’ ευθείας, είτε από την πίσω πόρτα μέσω ανάθεσης εργασιών κλπ.                  

Εκ του Προεδρείου