21η Δεκεμβρίου 2023

Μετά από πολλές προσπάθειες και διαβουλεύσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις συντεχνίες, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ) από 1.1.2024.

Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται μέσα από το Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας, έχει δικαιώσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς μισθού διαβίωσης των πιο ευάλωτων ομάδων εργαζομένων. Το ύψος του ΕΚΜ που έχει καθοριστεί (€900 και €1000 με παρέλευση 6 μηνών), όπου ο πληθωρισμός από τον πρώτο του καθορισμό έχει ανέβει κατά 10%, φαίνεται να έχει λάβει υπόψη την ΑΤΑ καθώς επίσης και την περυσινή σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος ζωής και την αξιοπρεπή διαβίωση των χαμηλόμισθων εργαζομένων σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργού Εργασίας να εισηγηθεί ΕΚΜ που να σπάζει το φράγμα των 1000 ευρώ, τοποθετώντας έτσι την Κύπρο εκτός της χαμηλής ζώνης της Ευρώπης (με ΕΚΜ κάτω των 1000 ευρώ) στη ζώνη των χωρών με ΕΚΜ μεταξύ 1000 και 1500 Ευρώ. Ο κατώτατος αυτός μισθός, σηματοδοτεί μια εποχή προσπαθειών για διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος από την εργασία που να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής στους πιο ευάλωτους εργαζόμενους που δεν έχουν την προστασία συντεχνίας και παράλληλα την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Το ύψος του κατώτατου μισθού που καθορίστηκε δίνει σημάδια ανταπόκρισης στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν απανωτά η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που οδήγησαν σε εξωπραγματικές αυξήσεις σε πρώτες ύλες, στην ενέργεια και στη σίτιση, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των μισθών ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων εργαζομένων.

Το πρώτο Διάταγμα ΕΜΚ εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου 2022 καθορίζοντας μισθό από 1 Ιανουαρίου 2023, τέσσερις δηλαδή μήνες πριν ολοκληρωθεί το έτος 2022 και καταστεί γνωστό το πλήρες κόστος διαβίωσης και η πλήρης έκταση του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 7,9% (8,4% ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή). Την 1η Ιανουαρίου 2023 δόθηκε στους υπόλοιπους εργαζόμενους  τιμαριθμική αύξηση 4.36% και από 1η Ιουνίου 2023 δόθηκε επιπρόσθετη τιμαριθμική αύξηση 1,45% πάνω στους βασικούς μισθούς, σύνολο 5,81% αύξηση, που δεν περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

Με βάση τα πιο πάνω καθώς και στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον διάμεσο μισθό, την περαιτέρω αύξηση του Δείκτη Τιμών καταναλωτή για το 2023, καθώς και την ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας της τάξης του 3,5%, καθορίστηκε ο νέος Εθνικός Κατώτατος Μισθός με αύξηση 1,7% για τους νεοπροσληφθέντες και αύξηση 6,4%, που δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι μεγάλη αύξηση, αλλά τουλάχιστον για τον μισθό μετά τους 6 μήνες, είναι μια σημαντική αποκατάσταση του μισθού για τους πλέον ευάλωτους χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Δυστυχώς, από το Διάταγμα του Υπουργού απουσιάζει ακόμα ο καθορισμός ωριαίου κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα οι εργοδότες να έχουν την ευχέρεια να το εκμεταλλευτούν και στην ουσία να αλλοιώσουν τον κατώτατο μισθό με περισσότερες ώρες εργασίας.

Συνεχίζει επίσης η αρνητική παράλειψη της εξαίρεσης από τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων κάτω των 18, δίδοντας την ευκαιρία στους εργοδότες να εκμεταλλεύονται τους νέους με το πρόσχημα της προσωρινής εργασίας, με κατώτατο μισθό για αυτούς κατά 25% χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό!

Εκ του Προεδρείου της ΠΟΑΣΟ