Το Σεπτέμβριο του 2020 η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Π.Ο.Α.Σ.) υποδέχτηκε ως νέα μέλη στις τάξεις της, την Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) και την Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Ακολούθησε σύγκληση έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου για τροποποίηση του καταστατικού και μετονομασία της Π.Ο.Α.Σ σε Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Π.Ο.Α.Σ.Ο).

Δυστυχώς οι συνθήκες περιορισμού, λόγω της πανδημίας του covid-19 δεν επέτρεψαν τον Ιανουάριο 2021 την πραγματοποίηση του 55ου Παγκύπριου Συνεδρίου της οργάνωσης κατά τον τρόπο που αυτό διοργανώνετο τα προηγούμενα χρόνια. Οι εσωτερικές διεργασίες, ωστόσο, προχώρησαν, σύμφωνα με το καταστατικό, με τη χρήση της τεχνολογίας και την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΟ συνήλθε στην 1η συνεδρία του και καταρτίστηκε σε σώμα.

Τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας αναλαμβάνει ο κ. Κώστας Ιωάννου (ΑΣΔΥΚ), ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου (ΠΑΣΥΝΟ).

Τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου της Π.Ο.Α.Σ.Ο. είναι: Αντιπρόεδρος ο κ. Αχιλλέας Χαραλάμπους (πρώην Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑΣ, της ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ), Γενικός Ταμίας ο κ. Λάζαρος Λαζάρου (ΣΥΒΑΗΚ), Οργανωτικός Γραμματέας ο κ. Βασίλης Βασιλείου (ΠΑΣΥΝΟ), Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο κ. Γιώργος Ασιήκαλης (ΣΕΠΑΗΚ), Αναπληρωτής Ταμίας ο κ. Φαίδων Ηλία (ΠΑΣΥΝΟ) και Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας ο κ. Σκουρουπάθης Δομέτιος (ΠΑΣΥΝΟ). Επίσης μέλη του Προεδρείου είναι οι κ.κ. Γιώργος Χωραττάς (ΑΣΔΥΚ), Μενέλαος Ιεροδιακόνου (ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ) και Αντρέας Γεωργίου (ΣΥΑΛΚ).

Η θητεία του νέου Προεδρείου της Π.Ο.Α.Σ.Ο είναι τριετής και καλύπτει την περίοδο 2021- 2024.

Εκ του Προεδρείου της Π.Ο.Α.Σ.Ο.