Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συντεχνιών (ΠΟΑΣΟ), απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο και τον Αν. Γενικό Γραμματέα, συναντήθηκε χθες με τον ανεξάρτητο υποψήφιο για την προεδρεία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και μέλος του επιτελείου του.

Κατά την συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέπτυξε σε έκταση τις θέσεις του και ανταλλάχθηκαν απόψεις στα κύρια εργασιακά θέματα, καθώς και σε κοινωνικοοικονομικά θέματα, τα οποία απασχολούν την Ομοσπονδία και όλους τους εργαζόμενους, αλλά και τους πολίτες ευρύτερα.

Συζητήθηκαν θέματα όπως η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός (ΕΚΜ), το Πέναλτι του 12% στις πρόωρες συντάξεις, η Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, αλλά θίγηκαν και ειδικά θέματα όπως οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, η στοχοποίηση συνδικαλιστών, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η πολιτική Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού και η Φορολογική Μεταρρύθμιση. 

Συζητήθηκε επίσης ο τρόπος διορισμού Ανεξάρτητων Αξιωματούχων και μελών Ημικρατικών Συμβουλίων και τονίστηκε η σημασία της διαφάνειας των θεσμών και της αξιοκρατίας/δίκαιης μεταχείρισης. Ο κ. Χριστοδουλίδης σχετικά ανέφερε ότι οι διορισμοί θα γίνουν αξιοκρατικά και με διαφάνεια μέσω ανοικτής πρόσκλησης και κρίσης από Γνωμοδοτικά Όργανα, τα οποία θα αποτελούνται από μέλη της Εκτελεστικής, της Νομοθετικής Εξουσίας και της Δικαστικής εξουσίας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία θα αξιολογούν τις αιτήσεις και θα προβαίνουν σε εισηγήσεις προς την κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να αιτιολογήσει τυχόν αποκλίσεις από τη σύσταση.           

Σχετικά με την ΑΤΑ, ο κ. Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε θετικά, αφού ληφθεί υπόψη και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023. Με τα σημερινά δεδομένα ανέφερε, δεν είναι δυνατό να επανέλθει στο 100% αλλά ίσως κλιμακωτά στο 60-70-80%, δίδοντας έμφαση στους χαμηλά αμειβόμενους.

Αναφορικά με τον ΕΚΜ, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως έγινε ένα θετικό βήμα με την νομική κατοχύρωση του όμως σημείωσε πως πρέπει να συνδεθεί με τις ώρες εργασίας.

Όσον αφορά το θέμα της μείωσης του 12% στις πρόωρες συντάξεις, υπήρξε και πάλι θετική αντιμετώπιση για ορισμένα βαριά κυρίως επαγγέλματα και αφού, όπως ανέφερε, γίνει σχετική αναλογιστική μελέτη που να διασφαλίζει την βιωσιμότητα του ΤΚΑ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε ξεκάθαρα εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων ημικρατικών οργανισμών και υπέρ του εκσυγχρονισμού τους ώστε να δύνανται να λειτουργήσουν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τοποθετήθηκε επίσης υπέρ της Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης προσθέτοντας ότι χωρίς αυτή δεν θα εμπιστευθούν ξένοι επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Κύπρο.

Τέλος, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέλαβε να μελετήσει εισήγηση της ΠΟΑΣΟ ώστε οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν προσφορές και έργα του δημοσίου να υποχρεούνται να έχουν υπογράψει Συλλογικές Συμβάσεις με τους εργαζόμενους.  

Γενικά η συνάντηση κινήθηκε σε πνεύμα συναντίληψης και κατανόησης των θέσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και οι εργαζόμενοι και συζητήθηκαν προτάσεις οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επίλυσή τους.

Εκ του Προεδρείου της ΠΟΑΣΟ