Στο Σεμινάριο της WOW (EZA Seminar) που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαίου και 1η Ιουνίου 2022 στη Βιέννη, με θέμα “Digitalisation, Remote Work and the Workplace: Has the Pandemic Truly opened a Door of No Return?” (Ψηφιοποίηση, Τηλεργασία και Χώρος Εργασίας: Έχει πράγματι η Πανδημία ανοίξει Πόρτα Μη Επιστροφής;) η ΠΟΑΣΟ εκπροσωπήθηκε από τον Συν. Γιώργο Ασιήκαλη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.