Στο Συνέδριο και τους εορτασμούς της WOW που πραγματοποιήθηκαν στις 1-3 Ιουνίου 2022 στη Βιέννη, η ΠΟΑΣΟ εκπροσωπήθηκε από τον Συν. Γιώργο Ασιήκαλη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.