Απογοήτευση για το ύψος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και την απουσία σημαντικών δικλείδων για αποτελεσματική εφαρμογή του

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες και διαβουλεύσεις δύο Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις συντεχνίες, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ) από 1.1.2023.  Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται μέσα από το Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας, έχει διαψεύσει τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν για διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς μισθού διαβίωσης των … Συνεχεια >