Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 «Οικοδομώντας Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας –  Ας δράσουμε όλοι μαζί»    Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών … Συνεχεια >