Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. μετέχει σε συνεδρίες του Συμβουλίου αποκατάστασης Φυλακισμένων, το οποίο εξετάζει διάφορα παράπονα και αιτήματα που υποβάλλονται σ’ αυτό από κρατουμένους, είτε γραπτώς είτε προφορικά. Οι κρατούμενοι αποτείνονται συνήθως στο Συμβούλιο Φυλακών για θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης τους στις Φυλακές, την οικογένεια τους, τις άδειες εξόδου και άλλα θέματα πρακτικής φύσεως.

Απώτερος στόχος του Συμβουλίου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις Φυλακές και η επίλυση προβλημάτων που αφορούν θέματα σωφρονιστικής πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καταδίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ