Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. είναι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργαζομένων (WOW) από το 2011.  Η WOW ως αυτόνομη και ανεξάρτητη Εργατική Ομοσπονδία στεγάζεται στις Βρυξέλλες κάτω από την ονομασία WOW (Παγκόσμια Οργάνωση Εργαζομένων) και προσπαθεί να συνεργαστεί με Συνδικάτα που ενεργοποιούνται παγκόσμια και που έχουν τους ίδιους προσανατολισμούς μαζί της. Σήμερα η WOW εκπροσωπεί εργαζομένους στην Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Νότια Αμερική και Λατινική Αμερική. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.wow-world.org

Ιστορία της WOW (World Organization of Workers) – Παγκόσμια Οργάνωση Εργαζομένων

Η WOW ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1921 στο Λουξεμβούργο κάτω από την επωνυμία (WFCW) Παγκόσμια Ομοσπονδία Γραφέων του Ιδιωτικού Τομέα, λίγο μετά τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, για την υπεράσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών της.

Το 1920 είχε ιδρυθεί η (IFCTU) Διεθνής Ομοσπονδία Χριστιανικών Εργατικών Συνδικάτων. Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η WFCW και η IFCTU αποφάσισαν να μη συνεργάζονται με συνδικάτα των χωρών που κατακτήθηκαν από τη Ναζιστική Γερμανία γεγονός που προκάλεσε δυσκολίες στις δυο πιο πάνω εργατικές Ομοσπονδίες.

Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου που ακολούθησε η Αμερική και οι χώρες της τότε δυτικής Ευρώπης αντιτέθηκαν στη συνεργασία με Συνδικάτα χωρών που βρίσκονταν κάτω από την επιρροή των Σοβιετικών που αποκαλούνταν χώρες του σιδηρού παραπετάσματος.

Ενώ οι δυο Οργανώσεις (WFCW και IFCTU) έχασαν αρκετά μέλη που βρίσκονταν κάτω από την Σοβιετική επιρροή πήραν νέα μέλη από χώρες της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής που είχαν πάρει πρόσφατα την ανεξαρτησία τους.

Μετά από τις εξελίξεις αυτές η IFCTU στο συνέδριο της που έγινε το 1968 αποφάσισε όπως αλλάξει την επωνυμία της και να μετονομαστεί σε WCL (World Federation of Labour) για να δώσει το μήνυμα ότι είναι ανοιχτή και σε Συνδικάτα τρίτων χωρών.

Το Συνέδριο της WFCW αποφάσισε όπως συνεχίσει ως αυτόνομη και ανεξάρτητη Εργατική Ομοσπονδία και να ανοίξει γραφείο στις Βρυξέλλες κάτω από την ονομασία WOW (Παγκόσμια Οργάνωση Εργαζομένων) και να προσπαθήσει να συνεργαστεί με Συνδικάτα που ενεργοποιούνται παγκόσμια και που έχουν τους ίδιους προσανατολισμούς.

Σήμερα η WOW εκπροσωπεί εργαζομένους στην Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Νότια Αμερική και Λατινική Αμερική.