Στις 9 Μαρτίου 1965 συστάθηκε για πρώτη φορά τo Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ζητήματα προλήψεως ατυχημάτων,
  2. Να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και γενικότερα του κοινού,
  3. Να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας που πρέπει να ακολουθούνται προς το σκοπό εξασφάλισης της επαγγελματικής ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, και
  4. Να συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση Κανονισμών υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου.

Επίσημος εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΟ στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας παραμένει ο κύριος Μενέλαος Ιεροδιακόνου, Μέλος του Προεδρείου της ΠΟΑΣΟ για την περίοδο 01-06-2020 μέχρι 31-05-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ