Αριθμός τηλεομοιότυπου – 25713105
Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας – Αντρέας Γεωργίου, 99488521 Γενικός Γραμματέας.
Πρόεδρος Συντεχνίας Κυριάκος Πάτταλος τηλ. 99615188.
Ταχ. θυρ. 53331, 3302 Λεμεσός
email: syalk001@gmail.com

Λειτουργεί στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1980 και τα μέλη της προέρχονται από διάφορες ειδικότητες του προσωπικού της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Εντάχθηκε στη Π.Ο.Α.Σ.Ο. στις 22 Οκτωβρίου,2007.

Αριθμός μελών σήμερα – 56