Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ

Διεύθυνση: Πάτμου 29 Γ Στρόβολος
Τηλ: 22311724
Φάξ: 22311731
Email: info@asdyk.org
Website: www.asdyk.org

Η ΑΣΔΥΚ ιδρύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014 και ενεγράφηκε στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 13 Ιανουαρίου 2015 τερματίζοντας το συνδικαλιστικό μονοπώλιο στο Δημόσιο και δίνοντας την εναλλακτική επιλογή στους δημοσίους υπαλλήλους.
Με την ίδρυση της, ο δημόσιος υπάλληλος έχει πλέον επιλογή και λόγο στην αντιπροσώπευση του κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. Φιλοδοξία της να προσδώσει μια νέα πνοή στις σχέσεις εργαζομένων του δημοσίου, κράτους και πολιτών μέσω του τρίπτυχου: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Στόχος της η προώθηση ζητημάτων που απασχολούν τους κρατικούς υπαλλήλους και η προάσπιση των συμφερόντων τους.

Αρ. Μελών: Περίπου 1000

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου/Αξίωμα:
Γιώργος Χωραττάς και Κώστας Ιωάννου, Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα