Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 το 55ο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΟΑΣΟ, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 90 εκπροσώπων από 9 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις-Μέλη της Ομοσπονδίας, των οποίων οι εργαζόμενοι μέλη αριθμούν στις 4000 από τον Δημόσιο, Ημιδημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Παρουσιάστηκαν ο απολογισμός της περασμένης διετίας, το τριετές Σχέδιο Δράσης 2022-2024, ο Κώδικας Αρχών και Διαδικασιών, ο Προϋπολογισμός του 2023 και εγκρίθηκε ψήφισμα προς τον Υπουργού Εργασίας.