Σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας στις 22/9/2021, βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerq_gr/pagerq_gr?OpenDocument καταχωρημένα τα πιο κάτω έγγραφα/στοιχεία:

  • Ενημερωτικό υλικό (Οδηγοί, Εκδόσεις), το οποίο έχει ετοιμαστεί από διάφορους Οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας.
  • Η διαδικτυακή εφαρμογή για την εκτίμηση των κινδύνων κατά την τηλεργασία, η οποία έχει ετοιμαστεί για την Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση σου και την άριστη συνεργασία.