Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. μετέχει στις Συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μέσω του αντιπροσώπου της.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ