ΣΥΜΑ (πρώην ΑΣΥΣΕΚΑ)

Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας: Γιώργος Μακρή, τηλ: 99639960, email: syntexnia.sy.m.a2018@gmail.com

Λειτουργεί στις Κυπριακές Αερογραμμές. Ιδρύθηκε το1989 και αρχικά τα μέλη της ήταν μόνο Μηχανικοί Αεροσκαφών. Αργότερα επεκτάθηκε και στις τάξεις της έχουν ενταχθεί και άλλες ειδικότητες που απασχολούνται στην Εταιρία. Είναι μέλος του Α.Ε.Ι(Aircraft Engineering International ). Εντάχθηκε στη Π.Ο.Α.Σ.Ο. στις 22 /10/2007 ως ΑΣΥΣΕΚΑ και αργότερα μενονομάστηκε ΣΥΜΑ (συντεχνία μηχανικών αεροσκαφών)