Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

Σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας στις 22/9/2021, βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerq_gr/pagerq_gr?OpenDocument καταχωρημένα τα πιο κάτω έγγραφα/στοιχεία: Ενημερωτικό υλικό (Οδηγοί, Εκδόσεις), το οποίο έχει ετοιμαστεί από διάφορους Οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και … Συνεχεια >

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. μετέχει στις Συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μέσω του αντιπροσώπου της.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ

WOW

Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. είναι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργαζομένων (WOW) από το 2011.  Η WOW ως αυτόνομη και ανεξάρτητη Εργατική Ομοσπονδία στεγάζεται στις Βρυξέλλες κάτω από την ονομασία WOW (Παγκόσμια Οργάνωση Εργαζομένων) και προσπαθεί να συνεργαστεί με Συνδικάτα που ενεργοποιούνται παγκόσμια και που έχουν τους ίδιους προσανατολισμούς μαζί της. Σήμερα η WOW εκπροσωπεί εργαζομένους στην … Συνεχεια >

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

Στις 9 Μαρτίου 1965 συστάθηκε για πρώτη φορά τo Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ζητήματα προλήψεως ατυχημάτων, Να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των … Συνεχεια >

Συμβούλιο Αποκατάστασης Φυλακισμένων

Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. μετέχει σε συνεδρίες του Συμβουλίου αποκατάστασης Φυλακισμένων, το οποίο εξετάζει διάφορα παράπονα και αιτήματα που υποβάλλονται σ’ αυτό από κρατουμένους, είτε γραπτώς είτε προφορικά. Οι κρατούμενοι αποτείνονται συνήθως στο Συμβούλιο Φυλακών για θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης τους στις Φυλακές, την οικογένεια τους, τις άδειες εξόδου και άλλα θέματα πρακτικής φύσεως. … Συνεχεια >