Με την αναβάθμιση και τη νέα σύνθεση της η Π.Ο.Α.Σ.Ο. προσδοκεί στην ειλικρινή συνεργασία με όλες τις Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες και Συντεχνίες για επίτευξη των στόχων και οραμάτων των εργαζομένων.  Οι κοινωνικοί μας εταίροι, πολιτεία και εργοδότες, να είναι βέβαιοι ότι η Π.Ο.Α.Σ.Ο. θα συμβάλει εποικοδομητικά για προώθηση του κοινωνικού διαλόγου με πνεύμα συναίνεσης και συνδιαλλαγής για επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία ευρύτερα.

Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. δεσμεύεται να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς καμιά πολιτική η κομματική εξάρτηση, με κύριο γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Κύριος στόχος της Π.Ο.Α.Σ.Ο., μετά το ανανεωτικό Συνέδριο, είναι η ουσιαστική εμπλοκή της στα ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.

Με λύπη μας έχουμε διαπιστώσει ότι η μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται για το κοινωνικό διάλογο, αποκλείει συνδικαλιστικές οργανώσεις, που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζόμενους, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που λαμβάνονται να μην εκφράζουν το σύνολο των εργαζομένων.

Το μήνυμα μας είναι ότι πλέον δεν μπορεί να γίνεται κοινωνικός διάλογος, που στόχο έχει την εργατική ειρήνη, με αποκλεισμό μεγάλου μέρους των επηρεαζόμενων.