ΣΥΒΑΗΚ

Λειτουργεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Ιδρύθηκε το 1980 και τα μέλη της ειναι μόνο οι υπάλληλοι που χειρίζονται τα συστήματα /Σταθμούς παραγωγής της Α Η Κ . Το προσωπικό εργάζεται συνεχώς με σύστημα βάρδιας εξού και η ονομασία της . (Συντεχνία Βάρδιας Α Η Κ .) Εντάχθηκε στη Π.Ο.Α.Σ.Ο. στις 25 Οκτωβρίου,2007.

Τηλ. Επικοινωνίας: 99446331
Άτομο επικοιν. Μάριος Κυριάκου Τηλ.
Πρόεδρος συντεχνίας: Μάριος Κυριάκου Τηλ. 99446331
Διεύθυνση: Αμφιπόλεως 11,Τ.Θ. 24506,1399 Λευκωσία
e-mail: sivaik@cytanet.com.cy – sivaik@eac.com.cy
Αριθμός μελών : 95