Αποδεκτή η Πρόταση του Υπουργού για την ΑΤΑ

Τελευταια Ενημερωση:

Μετά από πολύμηνες και εντατικές διαβουλεύσεις το θέμα της ΑΤΑ φαίνεται να οδηγείται σε προσωρινή διευθέτηση, στη βάση της πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η πρόταση, όπως παρουσιάστηκε χτες σε σύσκεψη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

  • Αύξηση από τον Ιούνιο 2023 του ποσοστού καταβολής από 50% σε 66.7% του τιμαρίθμου του 2022,
  • Επαναβεβαίωση της συμφωνίας του 2017 η οποία αναφέρεται στο σεβασμό της φιλοσοφίας του θεσμού,
  • Έναρξη εντατικού διαλόγου για κατάληξη σε ότι αφορά στην εφαρμογή του θεσμού μέχρι τον Ιούνιο 2025.

Στα θετικά της πρότασης καταγράφουμε την αύξηση του ποσοστού απόδοσης της ΑΤΑ κατά 17% γεγονός που καταδεικνύει τη θέση της κυβέρνησης ότι ο θεσμός δεν πρόκειται να καταργηθεί αλλά ενισχύεται, ενώ επαναβεβαιώνεται και η πρότερη συμφωνία η οποία αναφέρεται ρητώς στη διαφύλαξη της φιλοσοφίας της ΑΤΑ, που δεν είναι άλλη από τη προστασία και αποκατάσταση των μισθών λόγω της διάβρωσης της αγοραστικής τους δύναμης από τον πληθωρισμό.

Η ΠΟΑΣΟ χαιρετίζει ως θετικό βήμα την πρόταση του Υπουργού για μια τελική και ολοκληρωμένη συμφωνία για την ΑΤΑ, η οποία θα διαφυλάξει κυρίως την εργασιακή και κοινωνική ειρήνη. Την ίδια στιγμή θεωρούμε ότι η πρόταση θα μπορούσε να ήταν πιο τολμηρή εάν έθετε κατά τρόπο σαφή ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης του θεσμού έτσι ώστε να άρει κάθε ίχνος αμφισβήτησης ή αμφιβολίας για τη διαχρονική του αξία στα εργασιακά και στην κοινωνία.

Εκ του Προεδρείου