Ο Πληθωρισμός, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος και το ποσοστό κινδύνου φτώχειας δημιουργούν την ανάγκη για αυξήσεις στους μισθούς και πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ

Σε πρόσφατη οικονομική ανάλυσή του στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ», ο οικονομολόγος, κ. Στέλιος Πλατύς, ανέφερε ότι στην Κύπρο μια 4μελής οικογένεια για να ζει αξιοπρεπώς χρειάζεται να έχει καθαρό (disposable income) εισόδημα €3000 – €3500/μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2021, με έτος αναφοράς το 2020 – EU SILC), το μέσο … Συνεχεια >